Testa blodtryck hemma

För många är möjligheten att testa blodtryck i hemmet en viktig del i ansträngningar för att behålla en god hälsa. Om du har varit hos läkare, vården eller någon annanstans och testad dig med högt blodtryck har du flera anledningar till att vilja kolla ditt blodtryck i hemmet.

För att få ett korrekt värde vid test är det inte bara viktigt att testutrustningen kan mäta korrekt, det är också viktigt att följa rekommendationer för hur man mäter när du testar.

Det rekommenderas att personer med högt blodtryck gör regelbundna tester av sitt blodtryck. Blodtrycket varierar över tiden, så det är bra att göra regelbundna tester och notera hur blodtrycket ligger och ändrar sig. Man bör också regelbundet besöka vården för rådgivning och behandling av högt blodtryck. Regelbunden testning av blodtrycket hemma rekommenderas även för personer i riskgrupper, inklusive:

  • Personer som påbörjat behandling för högt blodtryck
  • Gravida med högt blodtryck eller havandeskapsförgiftning
  • Personer med riskfaktorer för högt blodtryck som tex obesitas, högt kolesterol och diabetes

Hemma-testning kan ge ett mer korrekt värde för personer som lider av vita rock syndromet, som innebär att personen får ett högre blodtryck när en läkare ska mäta för att de blir ängsliga och nervösa i kontakt med vården.

Faktorer som påverkar blodtrycket

När man testar blodtrycket på egen hand i hemmet är det viktigt att veta olika faktorer som påverkar blodtrycket.

  • Kaffe; För vissa personer påverkas blodtrycket om man dricker kaffe innan testen. Koffeinet påverkar aktiviteten i hjärnan och det autonoma nervsystemet vilket kan leda till förhöjning av blodtrycket tillfälligt. Undvik kaffe i god tid innan du ska testa ditt blodtryck.
  • Rökning; Rökning höjer direkt blodtrycket, det ökar även risken för kronisk hypertoni (högt blodtryck). Undvik rökning, allra helst helt och hållet, men åtminstone i god tid innan du ska testa blodtrycket.
  • Träning; Träning höjer normalt blodtrycket en del under träning och det kvarstår en stund efter träningen. Men på lång sikt hjälper regelbunden träning till att sänka blodtrycket eftersom det en stund efter träningen sjunker lite lägre än det var innan träningen.

Testa regelbundet

Det är normalt att ditt blodtryck varierar med tiden. Typisk variation är att blodtrycket är som lägst när man sover och efter att man vaknat och kommer igång med dagens aktiviteter så stiger det succesivt för att toppa på eftermiddagen. För att få bra jämförelse mellan testresultat är det en god idé att göra testen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Sitt ner och slappna av i 5-10 minuter innan du gör själva testen.

Välj en tidpunkt på dagen som passar med dina normala aktiviteter och gör testningen till en daglig rutin. För att få förståelse för hur ditt blodtryck varierar kan det vara nödvändigt att göra fler tester per dag.

Se till att sitta korrekt och att manschetten sitter rätt och är rätt i storlek. Det finns huvudsakligen två typer av blodtrycksmätare, en för överarm och en för handled. För överarm är kanske den vanligaste men de för handled är enklare att använda om man har begränsad rörlighet.

När man testar blodtrycket ska man sitta still och var avslappnad. Blodtrycksmanschetten ska sitta i höjd med hjärtat under själva testen för att få ett så korrekt värde som möjligt.

Automatisk blodtryckstest

Ett alternativ för att övervaka sitt blodtryck är en hälsoklocka som kan mäta automatiskt och rapportera till en mobilapp. Klockorna använder fotopletysmografi som mäter reflekterat ljus från armen och med hjälp av en algoritm räknar fram ett referensvärde för blodtrycket. De här enheterna är inte lika exakta i sina mätningar som en riktig blodtrycksmätare men kan visa på trender i blodtrycket genom att den mäter många gånger under lång tid. Än så länge behöver man kalibrera den här typen av mätning med sitt eget uppmätta blodtryck för att de ska ge bättre noggrannhet.